دوشنبه, 27 دی 1395
منو

یافته های مربوط به سال 1391

یافته‌های مهم علمی تحقیقاتی سال 1391
     
       
     
     
ردیف
طرح تحقیقاتی
یافته مهم

1

بررسی اثرات میانه کاری در مزیت اقتصادی و کنترل آفات و بیماریهای مهم خرما در استان خوزستان 

هر سه نوع گیاه میانه کاری شده دارای بازده اقتصادی مناسبی برای میانه کاری در نخلستان با اولویت یونجه سورگوم و جو می‌باشد. همچنین هر سه نوع گیاه میانه کاری شده دارای ارزش مناسبی به عنوان جایگزین روش کنترل آفات با اولویت یونجه سورگوم و جو می‌باشد.تیمارهای مختلف با افزایش تنوع و فراوانی بندپایان و دشمنان طبیعی، باعث افزایش تعادل در سیستم و کاهش شدت خسارت آفات و بیماریهای مهم خرما می‌گردند

2

بررسی امکان افزایش باروری نخل های کشت بافتی خرمای رقم برحی با تعدیل رشد رویشی

افزایش باروری حاصل شده در اثر کاهش تغذیه در این تحقیق، فقط برای بهبود وضعیت میوه نشینی در نخل های کشت بافتی دارای ناهنجاری های رویشی و زایشی می‌باشد و برای سایر نخیلات بر اساس تحقیقات انجام شده، تغذیه کامل در حد تیمار شاهد توصیه می‌گردد.

3

بررسی نقش عوامل به زراعی بر میزان میوه نشینی و خواص کمی میوه درختان خرمای حاصل از کشت بافت

با توجه به تاثیر مثبت عملیات به­زراعی به ویژه توصیه‌های تحقیقاتی در مورد گرده‌افشانی نخل رقم برحی  به طور کلی گرده‌افشانی هرچه زودتر بعد از باز شدن اسپات‌ها یا حتی با شکاف دادن اسپات‌های رسیده انجام گردد، نتیجه بهتری دارد.

4

بررسی نقش عوامل مدیریت زراعی در تغییرات جمعیت زنجرک خرما

 

نتايج نشان مي‏دهند كه كارايي عوامل مديريت در كاهش تراکم جمعیت آفت متفاوت مي‏باشد؛ به طوری که عامل الگوی مناسب کاشت شامل میانه­کاری، فاصله کاشت، مدیریت تغذیه (شیمیایی و آلی) و سایرعمليات داشت شامل هرس برگ، حذف پاجوش و کنترل شيميايي به ترتیب در کاهش تراکم جمعیت آفت مؤثر بودند.

5

بررسی کارایی رهاسازی اشباهی جدایه مناسب قارچ Beauveria bassiana در کنترل میکروبی Oryzaephilus surinamensis در شرایط انباری خرما

تیمار کنترل میکروبی با پایه قارچ بیمارگر قارچ Beauveria bassiana به عنوان روش کنترل جایگزین متیل بروماید در ضدعفونی خرمای انباری توصیه گردید.

 

6

بررسی کارایی رهاسازی اشباعی جدایه مناسب  قارچ Metarhizium anisopliae   در کنترل میکروبیولوژیک سوسک شاخدار خرما در شرایط مزرعه ای

 

بالاترین کارایی کنترل میکروبی سوسک شاخ­دار خرما در کاهش جمعیت لارو، حشره کامل و آسیب به دم­برگ و دم­خوشه در شرایط رهاسازی حداکثر بوده است به طوری که در هر دوسال انجام مطالعه کارایی کنترل حدود90 درصد بود. استقرار و انتشار  قارچ M. anisopliae در شرایط رهاسازی حداکثر بالاتر از سایر روش­های رهاسازی بود. نتایج این پروژه نشان داد که روش رهاسازی حداکثر علاوه بر کارایی بالای کنترل، از نظر اقتصادی، زیست محیطی و پایداری از شرایط مناسبی برخوردار بوده است.

7

بررسی اثر وزن و ضد عفونی بر گیرایی پاجوش نخل رقم مجول

با توجه به نتایج به­دست آمده از اجرای این تحقیق، ضدعفونی از عملیات ضروری کاشت پاجوش بالاخص برای پاجوش‌هایی با وزن کم­تر از 8-5 کیلوگرم می‌باشد.

8

بررسي تأثير کاربرد مقادير پليمر سوپرجاذب برگیرایی پاجوش­های خرمای رقم دیری

 

به منظور استفاده  بهینه از آب: در هنگام کاشت پاجوش 80  گرم سوپر جاذب در چاله های کشت اضافه و با خاک مخلوط شود - آبیاری برای گیرایی و رشد پاجوش ضروری است. لذا برنامه آبیاری باید به صورت منظم باشد - به منظور صرفه جویی در مصرف آب میتوان ، آبیاری بر اساس 60% تبخیر تجمعی انجام شود.

9

بررسی آفات و بیماری­های مهم نهال­های انبه وارداتی از کشور پاکستان

 

    به کارگیری روش­های ذیل برای پیشگیری آفات و بیماری­ها در باغ انبه توصیه می­شود: جلوگیری از جابجایی نهال آلوده، به مناطق سالم و عاری از آفات و بیماری­ها، انتخاب نهال سالم و عاری از آفات و بیماری­ها برای کاشت و احداث باغ جدید، کنترل آفات و بیماری­ها با استفاده از روش­های تلفیقی

10

تعیین مناسب‌ترین پایه‌های نر خرما جهت گرده‌افشانی ارقام تجاری سایر و برحی

در مجموع رقم غنامی سبز جهت گرده‌افشانی رقم برحی و رقم غنامی قرمز جهت گرده‌افشانی رقم استعمران توصیه می‌گردد

 

11

بررسی الگوی کشت مناسب نخل خرما و درختان میوه

توسعه کشت محصول انگور به صورت سیستم کشت خالص توصیه می‌گردد.

12

شناسایی ارقام تجاری خرمای کشور با استفاده از خصوصيات مورفولوژيکي

براساس نتایج این تحقیق، به منظور شناسایی جامع و دقیق این ارقام بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی، توصیف هر یک از ارقام با استفاده از کلیه صفات کمی و کیفی بررسی شده و در نهایت، جهت شناسایی و تفکیک آسان و سریع این ارقام، کلید شناسایی آنها با استفاده از 9 صفت کیفی متمایزکننده ارایه شد. ارقام تجاری شناسایی شده جهت ثبت و تهيه باغهای مادری به مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهی بذر و نهال معرفی شدند.

13

بررسی امکان کاربرد مالچ سطحی در حفظ رطوبت و افزایش گیرایی پاجوش خرما

 

   نتایج نشانگر تأثیر مثبت مالچ برگ خرما در افزایش درصد گیرایی و خصوصیات  مختلف رشد رویشی بود، اگرچه این افزایش معنی­دار نبود. مالچ برگ خرما در حفظ رطوبت خاک سطحی نیز مؤثر واقع شد. مالچ پلاستیک روشن اگرچه درصد گیرایی را افزایش داد، ولی شوری خاک سطحی (30-0 سانتی­متری) را نسبت به شاهد افزایش دادکه این افزایش در سطح 5 درصد معنی­دار بود. وجود خاکپوش به ویژه برگ­های خرد شده خرما با پوشش خاک مانع از رشد علفهای هرز گشت. با توجه به نتایج به­دست آمده بهترین تیمار استفاده از مالچ برگ­های خرد شده خرما تعیین شد.

 

14

طراحی و ساخت دستگاه استخراج گرده نخل خرما

با توجه به نتایج این پژوهش كاربرد اين ابزار براي تامين گرده مورد نياز  در گرده‌افشاني مكانيزه توصيه مي‌شود. بر اين اساس و جهت دستيابي به ابزاري بهينه در اين خصوص، آزمون دقيق‌تر پارامترهاي طراحي دستگاه بويژه در شرايط باغدار به عنوان گزينه پژوهشي بعدي پيشنهاد مي‌گردد.

15

بررسي اثرات روشها و مقادير مختلف تنك بر عملكرد و خصوصيات كمي و كيفي ميوه خرماي رقم ساير

جهت به دست آوردن میوه های درشت و تجاری یکدست همراه با یک عملکرد بالا از رقم سایر بر اثر انجام تیمار حذف يك سوم نوك خوشه در زمان گرده افشاني، گرده افشاني اسپات ها در محدوده زمانی حداکثر میوه نشینی یعنی از چند روز قبل تا دو روز پس از باز شدن طبیعی اسپات و مبارزه به موقع و دقیق با آفاتی که باعث ریزش گل و میوه خرما می شوند کاملاً ضروری و اجتناب ناپذیر است.

 
  
     
  
 
     


یافته های مهم مربوط به خرما

یافته های مربوط به خرما سال 1389

ردیف

طرح تحقیقاتی

یافته مهم

1

بررسی اثرات گیاه پالایی چند گونه گیاهی همراه با خرما بر کاهش مقادیر آلاینده های خاک

اختلاف معنی‌داری در سطح 5% بین تیمارهای مختلف در رابطه با حذف مواد نفتی از خاک وجود دارد و گیاه یونجه نسبت به گیاه ذرت و آفتابگردان باعث حذف مقادیر بیشتری مواد نفتی از خاک شد.

2

طراحی و ساخت گرده افشان الکتریکی نخل خرما

بر اساس نتایج حاصل و با در نظر گرفتن مزایای ابزار جدید همچون سبکی و سهولت کاربرد و قیمت پایین دستگاه، صرفه‌جویی در میزان گرده مصرفی و رفع مشکلات ساختاری همچون انسداد لوله‌های گرده‌افشان و عدم یکنواختی پاشش، گرده‌افشان الکتریکی ساخته شده به عنوان گزینه برتر جهت تکثیر و کاربرد در نخیلات کشور توصیه می‌شود.

3

بررسی اثرات پرتودهی بر روی آفات انباری، خواص کمی و کیفی و عمر ماندگاری خرمای رقم سایر

بررسی نتایج آماری نشان داد که 45 روز پس از پرتودهی، استفاده از پوشش بسته بندي سلوفان و پرتودهی با دز 25/0 كيلوگري باعث کنترل کامل آفات انباری (شب پره هندی وشپشه دندانه دار) و افزایش عمرماندگاری خرمای سایر تا 9 ماه پس از پرتودهی بدون تاثیر بر خصوصیات کمی و کیفی آن شده است.

4

بررسی نوع و زمان پوشش دهی خوشه بر روی بهبود خواص میوه و کاهش خسارت آفات و بیماریهای مهم میوه ارقام تجاری خرما

در میان انواع پوشش‌های مورد استفاده، پوشش توری سبز دارای کارایی بالاتری بوده است. مناسب‌ترین زمان پوشش‌دهی در مرحله رشدی کیمری و از نظر تقویمی در حدود اوایل خرداد ماه در منطقه بوده است. باتوجه به نتايج مفيد به‌دست آمده از اين تحقيق به‌كارگيري پوشش توری سبز بر روی خرمای رقم سایراز مرحله رشدی کیمری در جنوب كشور توصيه مي‌شود.

5

تعیین مناسبترین فرمولاسیون باواریا برای کنترل سوسک شپشه دندانه دار در خرمای صادراتی سایر   

براساس نتایج این پژوهش روغن گیاهی کنجد برای فرمولاسیون قارچ پیشنهادشد زیرا در میان فرمولاسیون‌های روغنی مورد آزمایش، کمترین LC50 مربوط به قارچ B. bassiana   جدایه c 441 فرموله شده با روغن کنجد روی حشرات‌کامل معادل104×491/1 اسپور در میلی‌لیتر بود. فرمولاسیون  قارچ با روغن گیاهی کنجد باعث کاهش طول دوره وقوع درصدهای مختلف تلفات نسبت به شاهد شد.  فرمولاسیون قارچ B. bassiana   با انواع روغن‌های گیاهی باعث افزایش مقاومت آن نسبت به شوک‌های حرارتی و رطوبتی و در نتیجه افزایش قدرت بیماریزایی آن در حرارت‌های بالاتر و رطوبت‌های پایین‌تر شده است. بیشترین قدرت جوانه‌زنی و بقای اسپور قارچB. bassiana   در شرایط نگهداری در روغن کنجد ثبت شده است.

6

نقش قارچهای میکوریز بر جذب فسفر و رشد رویشی نهالهای حاصل از کشت بافت خرمای رقم برحی

بین وزن تر و خشک ریشه و اندام هوائی،  نیتروژن و پتاسیم و فسفر اندام هوائی ریشه در تیمارهای مختلف اختلاف معنی داری در سطح 5% وجود دارد.  بین طول ریشه، فسفر ریشه، نیتروژن و روی برگ در تیمارهای مختلف اختلاف معنی داری مشاهده نگردید. در مجموع تیمار تلقیح خاک با میکوریز و مصرف 10 میلی گرم در کیلوگرم فسفر باعث بهبود خصوصیات رویشی نهال خرما شد.

7

بررسی نقش کاربرد بهینه تغذیه نخل خرما بر روی بیماری پوسیدگی گل آذین خرما

بر اساس آزمون خاك تغذيه نخل ها در دي ماه و در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با تعداد 10 تيمار در4 تكرار با 8 تيمار تغذيه‏اي شامل 1- مصرف بهينه كودهاي N,P,K   2- كاربرد عناصر ريز مغذي (  بر اساس ميزان ثابت) 3- كاربرد بهينه كودهاي شيميايي N,P,K و عناصر ريزمغذي 4- كاربرد N,K همراه با عناصر ريزمغذي 5- كاربرد P,K همراه با عناصر ريزمغذي 6- كاربرد N,P همراه با عناصر ريزمغذي 7- حد بهينه N,P,K به اضافه سولفات پتاسيم بيش از 50 درصد از حد مورد نياز 8- حد بهينه N,P,K به اضافه سولفات روي بيش از 50 درصد از حد مورد نياز،  و 9-  تيمار شاهد بدون تغذيه كودي به صورت چالكود و 10-  تيمار مصرف قارچكش بنوميل با غلظت 5/1 در هزار به مدت چهار سال انجام  ‏شد.

8

شناسایی و تهیه نقشه پراکنش ارقام مختلف خرمای ایران

در این بررسی که در فاصله سالهای 1382 تا 1386 به مدت 4 سال در منطقه بلوچستان انجام شد نقشه پراکنش ارقام مختلف خرما در منطقه بلوچستان شامل شهرستانهای ایرانشهر، سراوان و خاش، نیک شهر، سرباز، زاهدان، چابهار و کنارک تعیین گردید.

9

احداث کلکسیون ارقام مختلف خرمای ایران

شناسايي ارقام موجود در هر منطقه و همچنين در سطح كشور و سپس جمع‌آوري و كشت آنها در يك كلكسيون به منظور حفظ اين ارقام براي انجام مطالعات اصلاحي و بهنژادي بسيار مهم است. این بررسی در فاصله سالهای 1383 تا 1386 به مدت 3 سال در منطقه بلوچستان انجام شد. پس از شناسايي، علامت‌گذاري و ثبت موقعيت جفرافيايي درختان مادري از 41 رقم خرما در مناطق ايرانشهر، سرباز، سراوان و نيكشهر در نيمه اول سال 1386 نسبت به جداسازي 6-1 پاجوش از هر رقم و نصب اتيكت و انتقال آنها به محل احداث كلكسيون واقع در مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي بلوچستان (ايرانشهر) اقدام گرديد.

 


یافته های مهم مربوط به خرماسال 1387

یافته‌های مهم علمی تحقیقاتی سال 1388

ردیف

طرح تحقیقاتی

یافته مهم

1

شناسايي، ارزيابي و معرفي پايه‏هاي نر برتر خرماي استان خوزستان

رقم غنامی (انواع آن) با توجه به تنوع موجود در توده آن و قوه نامیه نسبتاٌ بالا به عنوان رقم غالب استان مورد پذیرش قرار گرفته است.

2

بررسي و شناسايي خواص كمي و كيفي ارقام خرماي استان فارس

ارقام درجه يك و تجاري استان فارس شامل زاهدي، شاهاني، كبكاب، پيارم، هليله اي، خاصويي، گيووني، گنتار، پنجه عروسي، حاجي قنبري، ديري، حلاوي، مضافتي، برحي، قندي، تَوَرز، لشت می باشد.

3

بررسي سازگاري و مقايسه عملكرد ارقام موز در شرايط گلخانه

کشت ارقام هاریچال، چاین کاوندیش و دوارف کاوندیش در گلخانه­های منطقه با سازه­های موجود قابل توصیه می­باشد.

4

مطالعه اثرات تاريخهاي متفاوت كشت بر روي ميزان گيرايي و خواص كمي و كيفي موز رقم دوارف‌كاونديش

کشت پاجوش ها در ماه های اسفند و مرداد مناسب تر از بقیه مواقع سال می باشد. توصیه می شود ارقام مختلف موز بعد از بادهای گرم و سوزان کشت شوند همچنین از کشت موز در ماه های سرد سال مثل دی و بهمن باید خودداری گردد.

5

تأثیر دور آبیاری بر گیرایی پاجوشهای خرمای رقم سایر (استعمران)

آبیاری در ماه اول، دوم و بقیه ایام سال به ترتیب پس از 45، 60 و 75 میلی‌متر تبخیر تجمعی از تشت تبخیر كلاس A مناسبترین دور آبیاری می‌باشد.

6

بررسي اثر كاربرد مقادير مختلف ازت، فسفر و ‌پتاسيم بر خصوصيات كمي و كيفي خرماي رقم ساير در استان خوزستان

مصرف ساليانه 700 گرم ازت خالص، 500 گرم فسفر (P2O5 ) و 1300گرم پتاسيم (K2O ) با بيشترين عملکرد، خصوصیات کمی و کیفی میوه به عنوان بهترين تيمار می باشد.

7

بررسي اثر تنش رطوبتي در مراحل مختلف رشد خرماي رقم ساير

قطع آبیاری در این مرحله نه تنها اثرات منفی بر رشد درخت نداشته بلکه اعمال این تنش سبب بازارپسندی بهتر میوه خواهد شد.

8

بررسي اثركاربرد تيمارسرمادهي ونوع بسته‏بندي بر روي آفات انباري وکيفيت درخرماي رقم ساير

بسته بندی های پلی استیرن با پوشش سلوفان ساده، سلوفان روکش داده شده و پلی اتیلن برای بسته بندی به علت جلوگیری از آلودگی مجدد مناسب شخیص داده شدند. هرچند با افزايش دوره نگهداري از 3 ماه به 12 ماه احتمال باز شدن ناحيه پرس در همين سه نوع روکش نيز افزايش داشت و احتمال نفوذ آفات از اين نواحي زیاد شد.

9

تعیین فرآیند و فرمولاسیون ترشی خرمای سایر و کبکاب

مناسب ترین فرمولاسیون ترشی خرما برای ارقام سایر و کبکاب؛ 3- 5/3% اسید استیک + 4% نمک در مرحله خارک به ترتیب با نمرات داوری 70 و 75% در زمان نمونه برداری نه ماه بوده است.

 

یافته‌های مهم علمی تحقیقاتی سال 1387

 

رديف

طرح تحقیقاتی

یافته مهم

1

بررسي اثر محلول پاشي اوره، اسيد بوريك و سولفات روي بر روي عملكرد و خصوصيات كمي و كيفي خرماي رقم ساير

محلول پاشی نخل خرما با تیمارهای کود اوره(نسبت 5 در هزار) و سولفات روی (نسبت 3 در هزار) طي چهار نوبت، شامل: بلافاصله بعد از برداشت ميوه، 15 روز پس از آن، زمان گرده افشاني و 15 روز پس از آن به همراه مصرف خاکی كودهاي حاوي عناصر غذايي پرمصرف و كم مصرف، کودهای حیوانی و گوگرد و رعايت تمامی اصول صحيح بهزراعي از جمله آبياري كافي و منظم باعث افزایش درصد تشكيل ميوه، عملكرد و بهبود خصوصیات کمی و کیفی میوه خرما گردید.

2

بررسی اثرات روش تنک خوشه بر عارضه پژمردگی و خشکیدگی خوشه خرما در دو مرحله گرده افشانی و کیمری

تنک خوشه در ارقام كبكاب و مرداسنگ باعث افزایش وزن، طول و قطر میوه و در رقم مضافتی تنها باعث افزایش وزن میوه نسبت به شاهد شده است. در خرمای کبکاب حذف 30% انتهای خوشه باعث افزایش معنی دار نسبت گوشت به هسته در مقايسه با شاهد و سایر تیمارها شده است. تنک خوشه در رقم کبکاب باعث افزايش معني دار کل مواد جامد محلول نسبت به شاهدگرديد.

3

بررسی پراکنش مکانی آفات خرما در استان خوزستان با استفاده از روشهای زمین آماری

نتايج اين تحقيق روشي دقيق، آسان و كم هزينه‏ براي ارزيابي شدت آسيب آفات خرما در مديريت تلفيقي آنها ارائه می نمايد.

4

بررسی ارتباط شدت آلودگی لکه برگیهای خرما و هرس برگ بر روی عملکرد خرمای رقم سایر در خوزستان

نتایج نشان داد همبستگی شدید و منفی بین درصد لکه برگی و وزن میوه‌ها در مرحله حبابوک وجود دارد. همچنین به کمک نرم افزار Carve expertنمودار لجستیک خسارت لکه برگی در این مرحله ترسیم و آستانه خسارت لکه برگی 8/2 درصد محاسبه گردید. درآزمايش ديگر نقش هرس برگهاي آلوده بر عملکرد خرمای رقم سایر ( استعمران) در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با 3 تيمار، شامل شاهد بدون هرس، يكبار هرس برگها در ابتداي فصل پائيز و دوبار هرس برگها يكي در اول پائيز و ديگري بعد از عمل گرده افشاني مورد بررسی قرار گرفت و به كمك آزمون چند دامنه‏اي دانكن ميزان عملكرد تيمارها با هم مقايسه گردید. نتایج نشان داد تیمار دو بار هرس برگهای آلوده با عملکرد 81/51 کیلوگرم در مقایسه با یکبار هرس با عملکرد 37/36 کیلوگرم و شاهد با عملکرد 18/43 کیلوگرم در سال بهتر بوده است.

 

 

 


یافته های مهم مربوط به خرما

خرما

بخش بهنژادي – بهزراعي

 

1- در بررسي اثر نوع و زمان پوشش دهي خوشه بر كنترل عارضه خشكيدگي خوشه خرما نتايج در منطقه جيرفت نشان داد كه تيمار پوشش حصيري با كمترين خسارت به ميزان 5/16 % و تيمار شاهد با بالاترين خسارت به ميزان 66 % بوده است.

 

2- در بررسي اثرات نحوه تنك و نوع پوشش بر عارضه پژمردگي و خشكيدگي خوشه خرما تيمار تنك يك سوم نوك خوشه در مرحله گرده‏افشاني و پوشش خوشه‏ها با سبد حصيري بعنوان بهترين تيمار جهت كاهش خسارت عارضه خشكيدگي خوشه خرما و بهبود برخي خواص كمي و كيفي ميوه در ارقام خاصي،مضافتي وكبكاب معرفي شدند.

 

3- در بررسي اثر عوامل آب و هوايي بر روي عارضه پژمردگي و خشكيدگي خوشه خرما نتايج نشان داد كه از يك يا دو هفته قبل از ظهور عارضه با شروع وزش بادهاي گرم و خشك، بطور ناگهاني رطوبت نسبي هوا كاهش و دماي هوا افزايش يافته است و ميانگين مجموع ساعاتي كه رطوبت نسبي بين 50-25 درصد بوده است بالاترين ميزان همبستگي با درصد واقعي آلودگي عارضه در دوره هاي نمونه برداري بوده است.

 

4- در بررسي اثرات مقدار مصرف پاكلوبوترازول بر عارضه خشكيدگي خوشه خرما اگر چه مصرف پاكلوبوترازول زمان رسيدن ميوه را قدري به تاخير مي اندازد ولي تاثيرقابل توجهي در كاهش شدت عارضه از خود نشان نداد.

 

 5- در بررسي اثرات ميانه كاري با يونجه و سورگوم روي عارضه پژمردگي و خشكيدگي خوشه خرما نتايج نشان داد كه در صورت وجود آب كافي، ميانه كاري با يونجه و سورگوم بدليل اثر قابل توجهي كه در كاهش خسارت عارضه پژمردگي و خشكيدگي خوشه خرما دارد، توصيه مي‏گردد.

 

6- در بررسي اثرات روشهاي مختلف تنك خوشه بر زمان رسيدن، كميت و كيفيت خرماي كبكاب در استان بوشهر بهترين تيمارهاي تنك جهت خرماي كبكاب در استان بوشهربه صورت زير معرفي شدند:

1- تنك ميوه به روش حذف خوشچه‏هاي مركزي+ قطع نوك خوشچه‏ها هر كدام به ميزان 30درصد .

2- تنك به روش قطع نوك خوشچه‏ها به ميزان 30درصد

 

7- در بررسي شناسايي ارقام نر پر گرده خرما دراستان فارس پايه‏هاي كدگذاري شده به شماره 7013، 7005، 7010 و 7016 به عنوان پايه هاي نر برتر خرما نسبت به ديگر پايه ها براي گرده افشاني خرماي شاهاني دراستان فارس معرفي شدند.

 

8- در بررسي مقايسه كمي و كيفي ارقام خرماي حاصل از كشت بافت از ارقام كشت بافتي رقم برحي از نظر وزن و حجم، بهترين و پس از آن ارقام استعمران، دگلت نور و توري قرار دارند. رقم دگلت نور با 3/10 خوشه، بيشترين تعداد خوشه را در هر درخت توليد كرد. 

 

9- در بررسي اثرات چند ماده تنظيم ‌كننده رشد روي عارضه خشكيدگي و پژمردگي خوشه خرما جيبرليك اسيد تا حدودي در كاهش خسارت عارضه پژمردگي و خشكيدگي خوشه خرما موثر است ولي ميزان كاهش خسارت در حد قابل تحمل نمي‌باشد.

 

10- در بررسي اثر تلفيقي عناصر غذايي و كنه كش بر روي كميت و كيفيت ميوه و كنترل كنه تارتن خرما محلول‌پاشي تلفيقي از كلروركلسيم + كنه‌كش نيسورون در كنترل كنه تارتن خرما بسيار موثرتر از كاربرد كنه‌كش به تنهايي بوده ‌است و در بهبود صفات كمي و كيفي ميوه نيز نقش داشته است. 

 

11- در بررسي تعيين صفات كمي و كيفي خرماي استان هرمزگان بمنظور بهره برداري در كارهاي به نژادي ارقام پيارم ، خاصويي ، لشت ، نه دانه گزي ، خنيزي ، مضافتي. فرض ، مرزبان. مصلي، برحي، زاهدي، خلاص، خصب، كريته، نگار و مرداسنگ از ارقام مرغوب محسوب مي شوند. 

 

12- در بررسي تعيين خواص كمي و كيفي 4 رقم خرماي تجارتي دنيا رقم مجول در ميناب و حاجي‌آباد نسبت به همه ارقام با توجه به شكل ظاهري (اندازه و مزه ) از بازار پسندي بالايي برخوردار مي‌باشد و جزء ارقام تجارتي دنيا محسوب مي‌شود اما ريزش اين رقم بسيار بالا مي‌باشد.

 

13- در بررسي  مقايسه عملكرد ارقام خرما در استان فارس نتايج حاصل نشان داد كه ارقام زاهدي، شاهاني، پيارم، مضافتي جهت كشت در مناطق جهرم و داراب مناسب ميباشند.

 

14-در بررسي مقايسه عملكرد ارقام خرما درحاجي آباد نتايج نشان ميدهد كه رقم مضافتي با 053/14 تن در هكتار داراي بيشترين عملكرد و ديري با 319/3 تن در هكتار داراي كمترين محصول ميباشد ضمنأ  از مزيتهاي خرماي ديري خشك بودن و قابليت انبارداري اين رقم ميباشد.

15- در بررسي مقايسه عملكرد ارقام خرمادرميناب نتايج نشان ميدهد كه رقم مرداسنگ با 16 تن داراي بيشترين عملكرد و مقاوم به رطوبت نسبي هوا و خرماي رقم حلاوي با 73/11 تن بدليل ميزان عملكرد بالاي آن بعد از مرداسنگ و كيفيت مطلوب آن در مرحله خارك و رطب بعنوان تازه خوري در شرايط گرم و مرطوب نوار ساحلي استان قابل توصيه هستند. ديري نيز با 71/6 تن در هكتار داراي كمترين عملكرد بوده است. و ارقام كبكاب، شاهاني، خنيزي و هليلي بدليل حساسيت به رطوبت نسبي هوا و ريزش قبل از برداشت قابل توصيه نمي‏باشند رقم آل مهتري نيز عليرغم زودرس بودن و نداشتن ريزش در زمان برداشت بدليل نامرغوب بودن توصيه نمي‏شود.

 

16- در بررسي اثرات سطح برگ و تنظيم كننده‏هاي رشد بر جلوگيري از ريزش خرماي مرداسنگ  نتايج نشان ميدهد كه مقدار ريزش در نسبت سطح برگ به خوشه (14 به 1) در مقايسه با سطح 7 به 1 بسيار معني‏دار بوده و ريزش ميوه كاهش چشمگيري داشته است.

 

17- در بررسي اثرات دانه گرده پايه‏هاي مختلف بر روي خواص كمي وكيفي خرماي زاهدي  نتايج نشان داد گرده‏هاي شاهاني و زاهدي در جهرم به ترتيب بيشترين درصد تشكيل ميوه و تعداد ميوه را داشته است.

 

18-  در بررسي مقايسه عملكرد ارقام خرما در جيرفت نتايج نشان داد كه ارقام زاهدي و ديري كه از ارقام نيمه خشك و خشك ميباشند از نظر اقتصادي نسبت به ساير ارقام برتري دارند و كاشت آنها به باغداران توصيه مي‏شود.

 

19- در بررسي تعيين بهترين تراكم ميزان گرده براي تلقيح خوشه‏هاي خرماي كبكاب نتايج نشان داد كه با مصرف 20% دانه گرده و 80% آرد سبوس گندم مي‏توان هزينه خريد اسپات را به يك پنجم ميزان قبل كاهش داد. كه با اين عمل مي‏توان تعداد 80% درختان نر را كاهش داد و بجاي آنها درختان ماده جايگزين نمود كه اين امر مي‏تواند در بهبود وضعيت اقتصادي باغداران به ميزان زيادي موثر باشد.

 

20- در بررسي تعيين مناسبترين زمان گرده‏افشاني خرماي شاهانينتايج نشان داد كه مناسبترين زمان گرده‏افشاني دو تا چهار روز بعد از بازشدن اسپات ماده بوده و تا چهار روز بعد از بازشدن اسپات تفاوت چنداني در ميزان تلقيح و تشكيل ميوه نداشت ولي از روز چهارم به بعد موجب كاهش درصد تشكيل ميوه و عملكرد گرديد و اقتصادي نمي‏باشد.

 

21- در بررسي تعيين مناسبترين زمان گرده‏افشاني مكانيكي خرماي استعمران نتايج نشان داد از زمان بازشدن اسپات تا 96 ساعت بعد ميتوان عمل گرده افشاني را انجام داد.

22- در بررسي تعيين مناسبترين زمان گرده افشاني درخرماي كبكاب ، بيشترين درصد تلقيح مربوط به تيمار 3 (48 ساعت پس از باز شدن اسپات) و كمترين درصد تلقيح در تيمار 8 (168 ساعت پس از باز شدن اسپات) بود.

 

23- در بررسي تعيين مناسبترين زمان گرده‏افشاني در ارقام خرماي استعمران، ديري و ربي بالاترين درصد ميوه‏نشيني در رقم استعمران از گرده‏افشاني همزمان با ظهور اولين شكاف ريز و گرده‏افشاني در هنگام باز شدن اسپات و در رقم ديري از گرده افشاني همزمان با ظهور اولين شكاف ريز در اسپات و در رقم ربي 72 ساعت  پس از باز شدن اسپات، بدست مي‏آيد و بدترين زمان گرده‏افشاني در رقم ربي 168 ساعت بعد از گرده‏افشاني مي‏باشد.

 

24- در بررسي اثرات گرده پايه‏هاي  مختلف بر خواص كمي و كيفي خرماي مضافتي نتايج نشان داد بهترين تيمارها مربوط به گرده‏هاي درختان نر شماره 2026 جالق 2 و 2025 جالق 1 بود. رقم شماره 2025 از منطقه جالق و رقم شماره 2001 از منطقه مسكوتان داراي بيشترين ميزان گرده مي‏باشد.

 

25- در بررسي زمان مناسب برداشت ارقام خرما (مضافتي ، قصب ، شمسايي ، پيارم و عبدالهي ، زمان مناسب برداشت براي ارقام خرماي قصب و پيارم 24-22 هفته پس از تلقيح، خرماي مضافتي 20 هفته پس از تلقيح، خرماي شمسايي 20-18 هفته پس از تلقيح و خرماي عبداللهي 22-20 هفته پس از تلقيح مي‏باشد.

 

26- در بررسي تكميلي و مقايسه كمي و كيفي ارقام خرماي حاصل از كشت بافت نتايج  نشان داد از نظر وزن و حجم، رقم برحي بهترين و پس از آن ارقام استعمران، دگلت نور و توري قرار دارند. رقم دگلت نور با 3/10 خوشه، بيشترين تعداد خوشه را در هر درخت توليد كرد.

 

27- در بررسي مقايسه عملكرد ارقام خرما در بلوچستان ، اجراي اين طرح در زابل نشان ميدهد كه  با استناد به صفات رويشي مورد بررسي ، ارقام خنيزي و مضافتي از  رشد و نمو بهتري برخوردار بودند.  ارقام ربي و پيارم پس از ارقام فوق ، وضعيت كمابيش مشابهي را نشان دادند.

 

28- در بررسي تعيين مناسبترين وزن پاجوش براي كاشت ارقام تجارتي خرما با توجه به نتايج بدست آمده مناسبترين وزن پاجوش در رقمهاي كبكاب، زاهدي و شاهاني 12-6 كيلوگرم تعيين گرديد.

 

29- در بررسي مقايسه كمي و كيفي خرماي برحي حاصل از كشت بافت باپاجوش همراه با بررسي خواص مرفولوژيكي آنها نتايج اجراي طرح در اهواز نشان ميدهد نگراني از بابت ايجاد تغييرات مرفولوژيكي ناشي از ناهنجاريهاي ژنتيكي در درختان خرماي برحي حاصل از كشت بافت وجود ندارد و از نظر عملكرد و خصوصيات كمي و كيفي ميوه تفاوت معني‏داري بين دو گروه وجود ندارد.

 

30- در بررسي تكميلي و مقايسه كمي و كيفي ارقام نر خرما در اهواز نتايج بدست آمده بيانگر اين است كه از بين اين پايه‏ها نر رديف 12 و سپس 4 برگزيده و صفات بارزتري دارند. پيشنهاد ميگردد با توجه به نوع رنگ غلاف براي نر رديف 12 نام مخطط و رديف 4 نام ادعم تعيين گردد.

 

31- در بررسي تعيين مناسبترين روش تنك ميوه در خرماي استعمران نتايج بيانگر اين است كه در مورد طول، قطر، حجم و وزن ميوه بين ميانگين تيمارها اختلاف معني‏داري مشاهده نمي‏گردد در مورد صفات اندازه‏گيري شده تيمار 3 (حذف 15 سانتي‏متر از انتهاي رشته‏ها) بالاترين ميزان درشتي ميوه را نشان داده و تيمار برتر مي‏باشد.

 

32- در بررسي سازگاري خواص كمي وكيفي 8 رقم خرماي تجارتي دنيا نتايج نشان داد كه در ايستگاه جهرم ارقام كوش‏زباد، ابونارنجا، ابومعان، نبات‏سيف و خلاص، در ايستگاه شبانكاره ارقام نبات‏سيف، ابونارنجا و كوش‏زباد و در ايستگاه حاجي‏آباد ارقام كوش‏زباد و ابونارنجا از لحاظ رشد رويشي اندازه‏گيري شده در رتبه اول و ارقام هلالي و اشرسي در رتبه آخر قرار گرفتند. در ايستگاه جيرفت ارقام ابونارنجا، كوش زباد و نبات‏سيف و در ايستگاه بم ارقام خلاص، ابومعان و كوش‏زباد بيشترين رشد رويشي و كمترين در ارقام اشرسي و فرد(ماده) مشاهده گرديد.

بيشترين رشد رويشي در ايستگاه ميناب در ارقام كوش‏زباد و خلاص و كمترين در ارقام هلالي، اشرسي و نبات‏سيف، در ايستگاه ايرانشهر ارقام زاهدي، ابونارنجا و كوش‏زباد بيشترين رشد رويشي و كمترين در رقم هلالي و در ايستگاه زابل ارقام زاهدي، كوش‏زباد و ابونارنجا در رتبه اول و رقم اشرسي در آخر قرار گرفتند.

 

 33- در بررسي شناسايي و ارزيابي ژنوتيپهاي نر خرما در استان يزد نتايج نشان داد كه ميزان گرده هر اسپات در ارقام مختلف بين 10 تا 60 گرم متغير است و از نظر زمان ظهور و رسيدن اسپاتهاي نر درختان را ميتوان به سه گروه زودرس، ميان رس و دير رس به شرح زير تقسيم بندي نمود :

الف) درختان نري كه اسپاتهاي آنها در فاصله زماني 15 بهمن لغايت 15 اسفند ظاهر ميگردد. (زودرس=E).

ب) درختان نري كه اسپاتهاي آنها در فاصله زماني 15 اسفند لغايت 15 فروردين ظاهر ميگردد. (ميان رس=M).

ج) درختان نري كه اسپاتهاي آنها در فاصله زماني 15 فروردين به بعد ظاهر ميگردد.( دير رس= (L.

در اردكان، درختان AE3، AM1، AL2 با وزن گردة خشك 40/53، 52، 70/49 گرم به ترتيب به عنوان ژنوتيپهاي برتر زود رس، ميان رس و دير رس انتخاب گرديدند.

در بافق، درختان BE3، BM1، BL2 با وزن گردة خشك 60، 8/56، 30/52 گرم به ترتيب به عنوان ژنوتيپهاي برتر زود رس، ميان رس و دير رس انتخاب شدند.

در حاجي آباد، درختان HE3، HM2، HL3 با وزن گردة خشك 3/52، 48، 2/48 گرم به ترتيب به عنوان ژنوتيپهاي برتر زود رس، ميان رس و دير رس منظور انتخاب گشتند.

 

34- در بررسي اثرات تعداد برگهاي كامل شده در گيرايي گياهچه‏هاي حاصل از كشت بافت ارقام تجارتي خرما در خزانه نتايج نشان داد تيمارهاي دو برگ نيمه كامل، يك برگ كامل و يك برگ نيمه كامل، دو برگ كامل و تيمار بيش از دو برگ كامل در رقم برحي و همچنين تيمار بيش از دو برگ كامل در رقم خضراوي برترين تيمارها بدون تفاوت معني‏دار با يكديگر بودند.

 

35- در بررسي اثرات گرده ارقام مختلف بر خواص كمي و كيفي خرماي هليله‏اي نتايج نشان داد بين تيمارها اختلاف معني‏داري وجود ندارد و همچنين از نظر زمان رسيدن نيز تفاوتي وجود ندارد. ضمنأ كاشت خرماي هليله‏اي به دليل ديررس بودن به تعداد زياد در نخلستانهاي جيرفت توصيه نمي‏شود.

 

 36- در بررسي امكان تاثير جريان هوا با گذاشتن قاب چوبي در داخل خوشه‏ها در جلوگيري از ريزش خرماي مضافتي  نتايج نشان داد استفاده از قاب چوبي براي جلوگيري از ايجاد كانون آلودگي توسط خرماي ريزش يافته در لابه لاي خوشچه‏ها توصيه مي‏گردد.

 

37- در بررسي تعيين مناسبترين نسبت اختلاط دانه گرده در گرده‏افشاني مكانيكي بر روي درختان خرما نتايج نشان داد كه ميتوان از نسبت اختلاط 10% يا 15% گرده خالص + 90% يا 85% سبوس در دستگاه گرده‏افشان استفاده نمود.

 

38- در بررسي تعيين مناسبترين زمان گرده‏افشاني خرماي مضافتي نتايج نشان داد كه از يك روز تا 3 روز پس از باز شدن اسپات ماده تفاوت معني‏داري در ميزان تلقيح و تشكيل ميوه ديده نمي‏شود و به باغداران توصيه مي‏شود كه مي‏توانند نخلستان خود را بطور 2 روز در ميان با دستگاه گرده‏افشاني نمايند.

 

39- در بررسي اثرات نسبت برگ به خوشه بر خواص كمي و كيفي و تعديل سال‏آوري خرماي رقم استعمران نتايج بيانگراين است كه تيمار حداقل نسبت برگ به خوشه (به ازاء 9-8 برگ 1 خوشه) بعلت تعداد خوشه بيشتر و توليد محصول كل بالاتر در مقايسه با ديگر تيمارها برتري نشان داده است.

 

40- در بررسي اثرات دانه گرده ارقام مختلف خرما بر خواص كمي و كيفي رقم هليلي نتايج نشان ميدهد كه. تلقيح رقم هليلي با گرده رقم 1002 داراي بيشترين محصول و با گرده رقم فرد نمره چهار كمترين محصول را توليد ميكند.

 

41- در بررسي تعيين مناسبترين روش تنك ميوه در خرماي مرداسنگ نتايج نشان داد خوشه‏هايي كه هيچگونه هرسي روي آنها انجام نگرفت، داراي بيشترين عملكرد بوده و يا به عبارت ديگر انجام هرس خوشه در خرماي مرداسنگ باعث كاهش محصول ميگردد. هر چند خوشه‏هايي كه هرس گرديدند داراي دانه‏هاي درشت‏تري بودند ولي اين درشتي دانه‏ها جبران دانه‏هاي از دست رفته بوسيله هرس نبودند.

 

42- در بررسي اثرات نوع پوشش در گيرايي گياهچه‏هاي حاصل از كشت بافت خرماي برحي در خزانه و پس از آن در زمين اصلي تمامي نهالها در سه نوع پوشش سنتي  يك متري و 90/1 متري گيرايي كامل و در پوشش 90/1 متري نهالها بطور مشخص داراي بيشترين رشد و سرسبزتر بودند.

 

 

بخش گياهپزشكي

 

1- در بررسي نقش عوامل مديريت زراعي بر شدت آلودگي به آفات و بيماريهاي مهم خرما در استان خوزستان ، عوامل اقتصادي با متوسط 589/99 درصد بيشترين كارايي را در كاهش شدت آسيب آفات و بيماريهاي مهم خرما دارند و پس از آن عوامل زراعي با ضريب 213/61 درصد و عوامل ترويجي با 678/46 در گروه دوم قرار ميگيرند.

.

2- در بررسي شناسايي، تعيين مناطق انتشار و درجه اهميت موريانه‏هاي خسارتزاي خرما و بررسي نوسانات جمعيت گونه غالب در استان خوزستان نتايج نشان دادگـــونه Silvestri  (1920) Microcerotermes diversus به عنوان گونه غالب موريانه خرمادر منطقه خوزستان معرفي ‏گرديد. با توجه به بيولوژي حشره، بهترين زمان براي شخم زدن به منظور از بين بردن كلني‏هاي تازه تأسيس اواخر آذر و اواخر فروردين توصيه گرديد.

 

3- در بررسي امكان دخالت عوامل قارچي در ايجاد و توسعه عارضه پژمردگي و خشكيدگي خوشه خرما نتايج نشان داد  نقش عوامل قارچي در ايجاد عارضه منتفي است ولي تحت شرايط استرس وتنش هاي خشكي ودر باغات با مديريت نامناسب برخي از قارچهاي نظير تيلاويوپسيس ميتوانند درتشديد عارضه نقش داشته باشند.

 

4-در بررسي  اثر چند كنه كش در كنترل كنه تارتن خرما در مناطق جنوب كشور نتايج آزمايشات نشان داد كه از نظر درجه تاثير سموم، نيسورون، پرايد، تديون داراي تاثير زيادي در كنترل اين آفت بوده و سموم نيسورون و پرايد داراي كمترين تاثير منفي بر روي دشمنان طبيعي اين آفت از جمله كنه Anystidaeو عنكبوتهاي شكاري بوده است.

  

بخش آبياري و تغذيه

 

1- در بررسي  تعيين شماره برگ درخت خرما به منظور بررسي وضعيت عناصر غذايي نتايج نشان دادمناسبترين برگ جهت تعيين غلظت كليه عناصر برگ رديف 2مي باشد كه غلظت كليه عناصر را با يك همبستگي خوبي ارائه مي‌نمايد. 

 

2- در بررسي  تعيين نياز غذايي خرماي مضافتي  نتايج نشان دادبا توجه به نتايج بدست آمده ميانگين حداكثر عملكرد محصول از تيمار كودي N0 P135 K150 عايدگرديده است اين تيمار با عملكردي معادل 835/12 تن در هكتار نسبت به تيمار شاهد 809/8 تن در هكتار افزايش عملكردي حدود 4 تن در هكتار نشان داد كه در سطح يك درصد معني دار شده است.

 

3- در بررسي  اثركاربرد كلرور كلسيم ‏و ‏سولفات پتاسيم بر عارضه ‏پژمردگي ‏و ‏خشكيدگي خوشه خرما رقم مضافتي نتايج نشان دادمحلول پاشي با سولفات پتاسيم و كلرور كلسيم به تنهايي و يا همراه با كودهاي حاوي عناصر كم مصرف (به صورت چالكود)جهت كاهش خسارت عارضه توصيه گرديد.

 

بخش توليد، تبديل ونگهداري محصول

 

1-در بررسي  طراحي، ساخت و ارزيابي ابزار دستي خارزني ويژه نخل خرما نتايج نشان داد ارزيابي اوليه عملکرد ابزار نشان داد که با استفاده از آن، زمان عمليات تا کمتر از 3 دقيقه براي هر نخل کاهش مي‌يابد و همچنين زخـمهاي حاصل از ابزار بر برگ نخل بسيار اندک مي‌باشند. حداکثر ارتفاع عملياتي اين ابزار حدود 5/2 متر مي‌باشد.

 

2-در بررسي  ارزيابي و مقايسه روشهاي تكريب نخل خرما نتايج نشان داد تكريب با عكفه بدليل كندي و سختي بالاي كار با آن و با اره موتوري بدليل هزينه‌هاي بالا و عدم امكان استفاده در تكريب نخلهاي بلند،  روشهاي مناسبي نبوده و تا يافتن روش مناسب، تكريب با اره دستي به عنوان مناسترين روش تكريب نخل خرما در نخلستانهاي كوچك توصيه مي‌شود.

 

3- در بررسي رساندن خرماي خنيزي بطور مصنوعي با استفاده از عوامل فيزيكي وشيميايي منطقه اي در هرمزگان  نتايج نشان داد بهترين زمان برداشت اواخر تيرماه و بهترين تيمار فريزر جهت رساندن و سپس نگهداري در 50 درجه سانتيگراد به مدت 48 ساعت توصيه ميگردد. در اين زمان ميوه‏ها داراي بالاترين ميزان بريكس (TSS) و بيشترين درصد تبديل خارك به خرما را داشته‏اند.


طراح و برنامه ریز مهندس عبدالوحید محبی

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8