دوشنبه, 27 دی 1395
منو

فهرست مطالب کتاب راهنماي خرما (كاشت، داشت و برداشت)

book_khorma.jpg

                                           مولف: حسین پژمان         سال 1380    

عنوان

فصل اول كليات

   تاريخچه

  اهميت نخل و جايگاه آن در كشور ايران

   تركيبات و خواص غذايي خرما

    مروري بر وضعيت خرما در جهان و ايران

    طبقه‏بندي و گياهشناسي نخل خرما

    اندامهاي رويشي نخل خرما

    اندامهاي زاينده

    نيازهاي اكولوژيك نخل خرما

    عوامل آب و هوايي

    توپوگرافي

    آب

    خاك

    روشهاي تكثير خرما

        تكثير از طريق بذر

        تكثير از طريق پاجوش

        تكثير خرما بروش كشت بافت

    معرفي برخي از ارقام تجاري ايران

فصل دوم كاشت

    مراحل احداث نخلستان

    مطالعات مقدماتي

    انتخاب رقم  

انتخاب و تهيه بستر كاشت       

    تهيه نقشه كاشت

    گوده‏برداري

    فاصله كاشت

    زمان كاشت

    نحوه كاشت

    تهيه تشتك

    مالچ‏دهي

    آبياري

    حفاظت

    مراقبتهاي بعد از كاشت

فصل سوم داشت   

    گرده‏افشاني

        گرده‏افشاني طبيعي

        گرده‏افشاني مصنوعي

    عوامل مؤثر در گرده‏افشاني      

    نحوه جداسازي و نگهداري گرده

    ويژگيهاي مهم پايه نر بذري

    نكات كليدي در مورد گرده‏افشاني خرما                      

    تنك خرما       

    آرايش و بستن خوشه‏ها

    پوشش خوشه خرما   

    هرس نخل خرما

    هرس برگ

    هرس دمبرگ

    هرس خار

    هرس دم خوشه‏ها پس از برداشت

    حذف پاجوش و تنه جوش

    راهنماي مصرف كود در خرما

    راهنماي آبياري در نخلستان

    كشت همراه

    آفات مهم درختان خرما

        زنجره خرما

        كرم ميوه‏خوار خرما

        كرم گرده‏خوار خرما

        كنه گردآلود خرما

        سپردار معمولي خرما

        سوسك شاخدار

        چوبخوار خرما

        موريانه خرما

        زنبورهاي زيان‏آور خرما

        سرخرطومي حنايي خرما

        موشها

    بيماريهاي خرما

        بيماري پوسيدگي گل‏آذين خرما

        زنگ زگيلي درخت خرما

        پوسيدگي ميوه خرما

        عارضه خشكيدگي خوشه خرما

    عوارض فيزيولوژيكي نخل خرما

    آفات مهم انباري خرما

    روشهاي پيشگيري و مبارزه با آفات انباري

    علفهاي هرز و روشهاي مبارزه با آنها

فصل چهارم برداشت

   مراحل رسيدن ميوه خرما

   جداسازي ميوه‏ها در باغ

    انتقال به كارگاه بسته‏بندي

    كنترل كيفيت در مورد استفاده از مواد شيميايي

    بسته‏بندي خرما

    فرآيندهاي مورداستفاده جهت بهبوديانگهداري كيفيت ميوه خرما

        گازدهي

        انبار كردن و منجمد كردن

        شستشو        

        رطوبت‏دهي، عمل‏آوري و رطوبت‏گيري

        آب‏دهي

        عمل‏آوري

        رطوبت‏گيري

        جداسازي

        درجه‏بندي و انتخاب

        بسته‏بندي

    كنترل كيفيت در جريان بسته‏بندي   

    نكات مهم در بهداشت كارگاه بسته‏بندي

    ويژگيهاي كارگاه بسته‏بندي

    انتقال

        انتقال زميني  

        انتقال دريايي

        انتقال توأم دريايي و زميني

        انتقال هوايي

    استاندارد حسپ

 نكاتي پيرامون برداشت و بسته‏بندي برخي از مهمترين ارقام تجاري خرما

    خرماي برحي

    خرماي مجول

    خرماي استعمران

    فرآورده‏هاي ميوه و نخل خرما

        محصولات فرعي ميوه خرما

        محصولات حاصل از نخل


طراح و برنامه ریز مهندس عبدالوحید محبی

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8